Szkółka

 

Historia szkółki

Swoją historią sięgamy lat 60-tych ubiegłego wieku. Założycielem szkółki był Kazimierz Balawender, który w latach 1960-1986 zajmował się produkcją krzewów owocowych (maliny, porzeczka czarna i czerwona, agrest) oraz podkładek drzew owocowych (ałycza, czereśnia ptasia, grusza kaukaska, antonówka). W latach 80-tych gospodarstwo rozpoczęło produkcję drzewek owocowych oraz podkładek wegetatywnych.  W tamtym również czasie w rozwój gospodarstwa zaangażował się syn Mieczysław Balawender wraz z Żoną Jadwigą, a od kilkunastu lat firmą współzarządza również córka Dorota Balawender-Jaworska z mężem Łukaszem Jaworskim.

Szkółka posiada własne mateczniki podkładek wegetatywnych. Zostały one założone z elitarnego materiału bazowego pochodzącego ze stanu Oregon w USA, Belgii, Horst Holandia oraz z Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego OEMS Prusy. Gospodarstwo produkuje podkładki typu M9 (T337, RN29), M26, P60, P14, M7, A2, Pigwa S1, Colt oraz F12/1. Dodatkowo założony został sad zraźnikowy do pozyskiwania oczek odmian szlachetnych. Produkując własne wolne od wirusów podkładki wegetatywne oraz bazując na odwirusowanym sadzie zraźnikowym jesteśmy w stanie w pełni kontrolować proces produkcji naszych drzewek owocowych.

Gospodarstwo postawiło na innowacyjność produkcji. Wykorzystywane są nowoczesne ciągniki oraz maszyny szkółkarskie w szkółkach i matecznikach. Pomimo tego pewne zabiegi przy drzewkach nadal wykonywane są ręcznie, metodami tradycyjnymi. Szkółka posiada również nowoczesne zaplecze przechowalnicze, co pozwala na wygodny odbiór dobrze zabezpieczonego materiału na wiosnę.

Corocznie staramy się wprowadzać nowe i poszukiwane odmiany licencyjne. W chwili obecnej większość produkowanego materiału stanowią jabłonie na podkładkach karłowych i półkarłowych (około 70% produkcji) oraz grusze na podkładce Pigwa s1. Dodatkowo w naszej ofercie znajdziecie Państwo wiśnie, czereśnie, śliwy oraz morele. Całość produkcji kształtuje się na poziomie około 200-250 tyś. kwalifikowanych drzewek owocowych oraz około 600 tyś. kwalifikowanych podkładek wegetatywnych.

Stale dzierżawimy nowe grunty pod uprawy szkółkarskie aby nasze drzewka trafiały na świeże stanowiska. Lokalizacja naszych szkółek, izolacja przestrzenna od sadów towarowych, wykorzystywanie w produkcji wolnych od wirusów podkładek i zrazów, to wszystko  pozwala nam oferować Państwu materiał szkółkarski charakteryzujący się wysoką zdrowotnością. Całość produkcji nadzoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie (WIORiN).

Szkółka drzewek owocowych i podkładek Balawender jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy (SPS).
Współpracujemy dodatkowo z wiodącymi ośrodkami hodowlanymi na terenie Unii Europejskiej tj. KIKU Włochy, SCHNIGA Włochy, Vermeerderingstuinen Horst Holandia i inne. Posiadając indywidualne licencje na najbardziej atrakcyjne odmiany możemy w pełni zaspokoić oczekiwania i potrzeby naszych Odbiorców w dynamicznie zmieniającej się branży jaką jest Sadownictwo.